Itsenäistä elämää
kotona
Tutustu hyötyihin

Evondos on automaattinen lääkkeiden annostelupalvelu, joka varmistaa, että lääkkeet otetaan oikein

Evondos® – kotihoidon mullistava eHealth-palveluratkaisu

Evondos Oy on kehittänyt automaattisen lääkeannostelupalvelun kotihoidon piirissä oleville pitkäaikaislääkityille, muistisairaille ja vanhuksille. Palvelu koostuu lääkeautomaatista ja etähoitojärjestelmästä, ja se hyödyntää lääkkeiden koneellisen annosjakelun ratkaisua.

Evondos® palvelu ohjaa asiakasta ottamaan määrätyn lääkeannoksen oikea-aikaisesti ja oikeana annoksena, minkä ansiosta asiakkaan vointi ja itsenäisyyden tunne paranevat huomattavasti. Palvelu mahdollistaa kotihoidon ja vanhusten hoitotyön uudistamisen lisäämällä asiakkaan ja hoitajien välistä kommunikointia sekä vapauttamalla aikaa vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa.

Palvelu parantaa hoitotyön laatua ja tuo lisäksi merkittäviä suoria kustannussäästöjä.

Miten Evondos-palvelu auttaa sinua

Hoitajat

Hoitaja voi olla varma lääkehoidon onnistumisesta, ja aikaa jää vuorovaikutukseen hoidettavan kanssa.

 

icon-care_givers

Hoitajille

Potilaat ja perhe

Evondos® lääkeautomaatti helpottaa lääkityn arkea ja vähentää omaisten huolta.

 

 

icon-patients_and_family

Potilaat ja perhe

Terveydenhuolto

Hoitotyön prosessit tehostuvat. Kunnat voivat saavuttaa Evondos® palvelulla merkittäviä suoria ja epäsuoria kustannussäästöjä.

 

 

icon-authorities

Terveydenhuolto

laskuri-ikoni

Laske paljonko kuntasi voi säästää kotihoito- ja vanhuspalveluissa evondos-palvelun avulla

 
 Käytä laskuria

Evondos-palvelulupaukset ja hyödyt

Hoitomyöntyvyys

Lääkitys toteutuu säännönmukaisesti ja kiireestä riippumatta.

Potilasturvallisuus

Potilas saa aina oikeat lääkkeet oikeaan aikaan.

Suorat kustannussäästöt

Laadukkaampi lääkehoito vähemmillä kotikäynneillä.

Viestintä

Tiedonkulku asiakkaan, omaisten ja hoitajien välillä lisääntyy ja tehostuu. Hoitajalle jää enemmän aikaa hoivatyöhön.

Työn laatu

Hoitajalle jää enemmän aikaa hoivatyöhön.

Evondos® palvelun avainosat

Evondos® E300 -lääkeautomaatti

Oikeat lääkkeet, oikeina annoksina ja oikeaan aikaan.

Evondos®-etähoitojärjestelmä

24/7 seuranta omaisille ja hoitohenkilökunnalle.