Evondos® E300 -lääkeautomaatti tuo helpotusta pitkäaikaislääkityn arkeen

Kotiin sijoitettava Evondos E300 -lääkeautomaatti on pitkäaikaislääkityn henkilökohtainen ja luotettava apuväline, joka helpottaa arkea poistamalla monipuolisen lääkityksen tuomat murheet.

evondos e300 lääkeautomaatti

Lääkehoidon mullistava lääkeautomaatti

Pitkäaikaislääkityn käytössä voi olla monia erilaisia lääkkeitä, jotka annostellaan useita kertoja päivässä. Siksi ei ole aina helppoa muistaa, tuliko lääke otettua.

Lääkeautomaatti poistaa tämän huolen ja huolehtii siitä, että oikeat lääkkeet tulee otettua oikeaan aikaan ja oikeina annoksina ilman, että lääkkeenotto olisi hoitajan aikataulusta riippuvaista tai että potilaan tarvitsee itse muistaa sitä.

Lääkeautomaatti varmistaa lääkkeen ottamisen oikea-aikaisesti ja neuvoo lääkkeen ottamisessa. Pitkäaikaislääkityn elämänlaatu paranee ja itsenäisyydentunne kasvaa, kun lääkkeen ottamisen voi hoitaa itsenäisesti.

Laite sijoitetaan kotona tuttuun paikkaan, esimerkiksi makuuhuoneeseen tai keittiöön, jossa lääkitty viettää muutenkin aikaa.

Evondos E300 -lääkeautomaatin käyttö ja toiminta

Evondos-lääkeautomaatin toiminta perustuu lääkkeiden ns. koneelliseen annosjakelupalveluun.
Lääkeautomaatti käyttää internet-yhteyttä tiedonsiirtoon hoitajan käyttämän etähoitojärjestelmän kanssa.

lääkeautomaatin lataus

1. Hoitaja noutaa lääkkeet ja lataa lääkeautomaatin säännöllisesti

Hoito-organisaatio pitää huolen siitä, että lääkeautomaatissa on aina lääkkeitä tarjolla. Apteekki jakaa lääkeannokset valmiiksi, lääkärin määrämän reseptin mukaisesti, lääkepussirullaan, jonka hoitaja noutaa apteekista ja lataa lääkityn kotona sijaitsevaan lääkeautomaattiin.

Kun lääkepussirullan annospussit alkavat kulumaan loppuun, lääkeautomaatti lähettää hoitajalle automaattisesti muistuksen lääkeautomaatin lataustarpeesta. Automaatti täytetään noin kahden viikon välein. Täyttö on mahdollista toteuttaa joustavasti kahden erillisen lääkesäiliön ansiosta.

Näin lääkkeet eivät pääse vahingossakaan loppumaan kesken.

helppokäyttöinen lääkeautomaatti

2. Lääkeautomaatti varmistaa lääkkeiden virheettömän annostelun

Lääkeautomaatti hoitaa lääkeannosten annostelun lääkitylle oikeaan aikaan ja oikeana annoksena. Automaatti muistuttaa asiakasta yksittäisen lääkeannoksen ottamisesta selkeästi ja kuuluvasti, asiakkaan omalla äidinkielellä. Sama kehotus ilmestyy myös automaatin näytölle.

Asiakkaan ei tarvitse kuin painaa automaatin vihreää painiketta, ja laite annostelee helposti avattavan lääkeannospussin. Automaatti myös esiavaa lääkeannospussin valmiiksi.

Mikäli annospussi jää kolmesta selkeästä muistutuksesta huolimatta ottamatta, automaatti lukitsee annoksen erilliseen säiliöön, jotta lääkkeitä ei tule otettua väärään aikaan. Tieto lääkkeen ottamisesta tai ottamatta jättämisestä lähtee automaattisesti hoito-organisaatiolle tai omaiselle.

etähoitojärjestelmä kommunikoi automaatin kanssa

3. Lääkeautomaatti kommunikoi hoitajan etähoitojärjestelmän kanssa

Internet-yhteyttä hyödyntävä, automaattiin kytketty etähoitojärjestelmä mahdollistaa, että tieto lääkkeenottamisesta välittyy automaattisesti ja katkotta hoitajalle. Mikäli lääke jää ottamatta, myös siitä kulkeutuu tieto järjestelmään.

Näin automaatti toimii myös yhteydenpitovälineenä asiakkaan, hoitajien ja tarvittaessa myös omaisten välillä.

Evondos lääkeautomaatin kautta on mahdollista myös lähettää muistutusviestejä asiakkaalle esimerkiksi annosjakelun ulkopuolella olevan lääkkeen ottamisesta tai riittävän nesteen ja välipalojen nauttimisesta.