Evondos®-lääkeannostelurobotti

Evondos®-lääkeannostelurobotti yhdessä etähoitojärjestelmän kanssa huolehtii kokonaisvaltaisesti ja täysin automaattisesti pitkäaikaislääkityn potilaan lääkkeiden antamisesta. Kun lääkkeet otetaan säännöllisesti, potilaan vointi kohenee  ja arjen askareet sujuvat paremmin. Itsenäinen elämä kotona tulee mahdolliseksi.

Palvelu sopii henkilöille, jotka ovat hoitomyönteisiä eli itse motivoituneita lääkehoitoonsa. Suurin osa pitkäaikaislääkityistä täyttää tämän kriteerin.

Evondos-palvelun kolme osa-aluetta

1. Evondos E300 -lääkeannostelurobotti

Kotihoito tuo pitkäaikaislääkityn kotiin Evondos® E300 -lääkeannostelurobotin, joka pitää huolen lääkeannosten oikea-aikaisesta annostelusta.

 

 

Lääkeannostelurobotti

2. Evondos-etähoitojärjestelmä

Evondos® Etähoitojärjestelmä valvoo lääkeautomaatin toimintaa ja varmistaa, että lääkkeet otetaan oikeaan aikaan. Sen kautta voi seurata lääkehoidon toteutumista ja lähettää viestejä asiakkaalle.

 

Etähoitojärjestelmä

3. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu

Koneellinen annosjakelu karsii pois perinteisessä lääkejakelussa tapahtuvat virheet. Ei enää manuaalisia, inhimillisiä virheitä.

Lääkeannosjakelu

Edistynyt eHealth-palvelualusta

Palvelun kehittämisen tärkeimpiä lähtökohtia ovat helppokäyttöisyys ja tulevaisuuden digitaalistuvan ympäristön tarpeisiin vastaaminen. Edistyksellinen eHealth-palvelualusta tuo uuden viestintäkanavan asiakkaan ja hoitajan välille.

Evondos-palvelussa kotihoidon asiakas saa viestejä ja voi vastata niihin kotona olevan lääkeannostelurobotin välityksellä. Alustaan voidaan joustavasti liittää kolmannen osapuolen järjestelmiä, kuten toiminnanohjausjärjestelmiä. Jatkossa muitakin eHealth-palveluita on mahdollista käyttää ratkaisun avulla.