Evondos® E300 -lääkeannostelurobotti tuo helpotusta pitkäaikaislääkityn arkeen

Evondos E300 -lääkeannostelurobotti on kotihoidon pitkäaikaislääkityn henkilökohtainen ja luotettava apuväline. Se helpottaa arkea poistamalla monipuolisen lääkityksen tuomat murheet.

evondos e300 lääkeautomaatti

Lääkehoidon mullistava lääkeannostelurobotti

Pitkäaikaislääkityn käytössä voi olla monia erilaisia lääkkeitä, joita annostellaan useita kertoja päivässä. Ei ole aina helppoa muistaa, tuliko lääke otettua.

Lääkeannostelurobotti poistaa tämän huolen ja huolehtii siitä, että oikeat lääkkeet tulee otettua oikeaan aikaan ja oikeina annoksina ilman, että lääkkeenotto olisi hoitajan aikataulusta riippuvaista tai että potilaan tarvitsee itse muistaa sitä.

Lääkeannostelurobotti varmistaa lääkkeen ottamisen oikea-aikaisesti ja neuvoo lääkkeen ottamisessa. Pitkäaikaislääkityn elämänlaatu paranee ja itsenäisyydentunne kasvaa, kun lääkkeen ottamisen hoituu itsenäisesti.

Robotti on kotona tutussa paikassa, jossa muutenkin vietetään aikaa, kuten vaikkapa makuuhuoneessa tai keittiössä, jolloin robotin ohjeet havaittavissa ja lääkkeet helposti saatavissa.

Evondos E300 -lääkeannostelurobotin käyttö ja toiminta

Evondos-lääkeannostelurobotin toiminta perustuu lääkkeiden ns. koneelliseen annosjakelupalveluun.
Robottii käyttää internetyhteyttä tiedonsiirtoon hoitajan käyttämän etähoitojärjestelmän kanssa.

lääkeannostelurobotin lataus

1. Hoitaja noutaa lääkkeet ja lataa lääkeannostelurobotin säännöllisesti

Hoito-organisaatio pitää huolen siitä, että lääkeannostelurobotissa on aina lääkkeitä tarjolla. Apteekki jakaa lääkeannokset lääkärin määrämän reseptin mukaisesti valmiiksi lääkepussirullaan. Hoitaja noutaa lääkepussirullan apteekista ja täyttää lääkeannostelurobotin aina tarvittaessa.

Kun lääkepussirullan annospussit ovat kulumassa loppuun, robotti lähettää hoitajalle muistuksen täydennystarpeesta. Lääkeannostelurobotti täytetään noin kahden viikon välein. Täyttö on mahdollista toteuttaa joustavasti, sillä robotissa on kaksi erillistä lääkesäiliötä.

Lääkkeet eivät pääse vahingossakaan loppumaan kesken.

helppokäyttöinen lääkeautomaatti

2. Lääkeautomaatti varmistaa lääkkeiden virheettömän annostelun

Lääkeautomaatti hoitaa lääkeannosten annostelun lääkitylle oikeaan aikaan ja oikeana annoksena. Automaatti muistuttaa asiakasta yksittäisen lääkeannoksen ottamisesta selkeästi ja kuuluvasti, asiakkaan omalla äidinkielellä. Sama kehotus ilmestyy myös automaatin näytölle.

Asiakkaan ei tarvitse kuin painaa automaatin vihreää painiketta, ja laite annostelee helposti avattavan lääkeannospussin. Automaatti myös esiavaa lääkeannospussin valmiiksi.

Mikäli annospussi jää kolmesta selkeästä muistutuksesta huolimatta ottamatta, automaatti lukitsee annoksen erilliseen säiliöön, jotta lääkkeitä ei tule otettua väärään aikaan. Tieto lääkkeen ottamisesta tai ottamatta jättämisestä lähtee automaattisesti hoito-organisaatiolle tai omaiselle.

etähoitojärjestelmä kommunikoi automaatin kanssa

3. Lääkeautomaatti kommunikoi hoitajan etähoitojärjestelmän kanssa

Internet-yhteyttä hyödyntävä, automaattiin kytketty etähoitojärjestelmä mahdollistaa, että tieto lääkkeenottamisesta välittyy automaattisesti ja katkotta hoitajalle. Mikäli lääke jää ottamatta, myös siitä kulkeutuu tieto järjestelmään.

Näin automaatti toimii myös yhteydenpitovälineenä asiakkaan, hoitajien ja tarvittaessa myös omaisten välillä.

Evondos lääkeautomaatin kautta on mahdollista myös lähettää muistutusviestejä asiakkaalle esimerkiksi annosjakelun ulkopuolella olevan lääkkeen ottamisesta tai riittävän nesteen ja välipalojen nauttimisesta.