Evondos®-etähoitojärjestelmä tekee lääkehoidon seurannasta yksinkertaista

Evondos-etähoitojärjestelmää käytetään kotihoidossa olevan pitkäaikaislääkityn käyttäjätietojen hallintaan, etähoitoon ja viestintään.

Etähoitojärjestelmän toiminta

Järjestelmän avulla hoitaja voi seurata kotihoidossa olevan potilaan lääkehoidon onnistumista.

Etähoitojärjestelmä valvoo lääkeautomaatin toimintaa ja varmistaa, että lääkkeet otetaan oikeaan aikaan.

Evondos-etähoitojärjestelmä ja lääkeautomaatti muodostavat lääkkeiden annostelun ohella myös modernin ja tehokkaan viestintäkanavan asiakkaan ja hoitajan välillä.

Myös omainen voi halutessaan saada oikeudet järjestelmään.

Järjestelmä käyttää internet-yhteyttä kommunikointiin lääkeautomaatin kanssa.

Etähoitojärjestelmä ilmoittaa ongelmista reaaliaikaisesti

Mikäli lääkkeenotossa ilmenee ongelmia – esimerkiksi jos lääkeannos jää ottamatta – järjestelmä ilmoittaa siitä hoitajalle tai omaiselle reaaliaikaisesti äänipuhelulla, tekstiviestillä tai sähköpostilla. Hoitaja tai omainen tavoitetaan aina tarvittaessa.

Järjestelmä voidaan myös asettaa soittamaan muistutussoitto asiakkaalle, omaiselle tai hoitajalle, jos lääkettä ei oteta automaatista säädetyn ajan kuluttua.

Etähoitojärjestelmästä voi lähettää lääkeautomaatin näytölle lyhytviestejä, joihin asiakas voi vastata kosketusnäytöllä olevin symbolein. Näin vuorovaikutus ja viestintä hoitajien, omaisten ja asiakkaan välillä monipuolistuu ja lisääntyy.