Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla elämänlaatua ja turvaa

Pro Dosis Oy on yritys, joka tuottaa monipuolisia lääkehoidon tuki- ja asiantuntijapalveluita yksityishenkilöille, yrityksille ja kuntasektorille. Yhteistyössä Evondos ja Pro Dosis tarjoavat lääkehoidon kokonaisarviointia.

Onnistunut lääkehoito parantaa potilaan vointia ja elämänlaatua, vähentäen näin myös terveydenhuollon kustannuksia. Lääkehoidon kokonaisarviointi tähtää turvalliseen, tarkoituksenmukaiseen ja taloudelliseen lääkkeiden käyttöön. Säännöllisesti useita lääkkeitä käyttävien potilaiden lääkitys tulisi tarkistaa vuosittain.

Kokonaisarvioinnissa päivitetään potilaan lääkelista ja selvitetään lääkkeiden todellinen käyttö, siinä ilmenneet ongelmat sekä oireet, jotka voivat kertoa mahdollisesta lääkehaitasta.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin tuloksena syntyy potilaskohtainen lääkehoitosuunnitelma, jonka toteuttamiseen potilaan hoitava lääkäri on sitoutunut. Lähes aina potilaan lääkitys muuttuu ja lääkehoidon seuranta paranee.

Lue lisää lääkehoidon kokonaisarvioinnista Pro Dosis Oy:n sivuilta.