ILMA-työryhmä: Kalkkiviivoilta maaliin asti, voittajana!

Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen arviointi -työryhmä eli ILMA-työryhmä jätti tällä viikolla raporttinsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Raportissa todettiin moniammatillisen lääkehoidon arvioinnilla voitavan järkevöittävää lääkehoidon kokonaisuutta, mutta vaikutukset iäkkäiden toimintakykyyn ja elämänlaadun paranemiseen jäivät vahvistamatta.

 

Me Evondosissa olemme harmitelleet raportin jäämistä urheilutermeillä kalkkiviivoille, kun matka maaliinkin olisi ollut pienellä lisäponnistuksella saavutettavissa. Ottamalla selvitykseen mukaan lääkkeet kotihoidon asiakkaalle aina oikeana annoksena, oikeaan aikaan annosteleva robotti, tietoa olisi saatu myös lääkityksen vaikutuksista.

 

Maalaisjärjellä ajateltuna juuri vaikutukset toimintakykyyn ja elämänlaatuun pitäisi olla kaiken keskiössä eikä sivuraiteilla. Vain oikein otettu lääke voi vaikuttaa. Samalla kun pohditaan, miten kotihoidon ikäihmisten lääkekoktail saadaan mahdollisimman toimivaksi, järkeväksi ja vähäiseksikin, pitäisi miettiä miten varmistetaan lääkkeiden reseptinmukainen oikea ottaminen. Siihen meillä Evondosissa on toimiva, hyväksi havaittu vastaus.

 

Monisairaat iäkkäät ovat merkittävä sekä kotihoidon että terveyspalveluiden käyttäjäryhmä, joiden huomioimisessa tarvitaan uudenlaisia, vaikuttavia hoitokäytäntöjä, joita myös ILMA-raportti etsi. ILMA peräänkuuluttaa myös organisaatioiden toimintakulttuurin ja käytäntöjen muuttamista moniammatillisuuteen pohjautuviksi. Selvällä suomenkielellä tämä tarkoittanee eri ammattinimikkeiden yhteistyötä niin, että ikäihmisten olisi mahdollista elää itsenäistä elämää kotona mahdollisimman hyvin ja turvallisesti mahdollisimman pitkään.

 

Terveysteknologiapalvelua tuottavana yrityksenä näemme aika ajoin, että vaikka kaikki selvästi haluavat pelata samaan maaliin, pallo voi silti päätyä omaan maaliin.  Maksajina ovat silloin ikäihmiset sekä veronmaksajat.

 

Lääkeannostelurobottimme saa kunta kunnalta, kaupunki kaupungilta samat, kiittävät tulokset. Lääkehoitomyöntyvyys lähestyy 100 prosenttia, lääkkeenjakelun inhimillisten virheiden mahdollisuus poistuu ja potilasturvallisuus nousee merkittävästi. Niin henkilöstö kuin kotihoidon asiakkaat pitävät palvelusta. Palvelun parantuessa kunta säästää, sillä tarve lääkkeenjakoon liittyviin kotihoidon käynteihin vähenee keskimäärin 29 käynnillä kuukaudessa yhtä lääkkeenjakorobottia kohden.

 

Moniammatilliseen arviointiin toivoisikin jatkossa automaattisesti sisältyvän myös teknologian hyödyntämisen itsestään selvänä ja luontevana kumppanina. Pääsisimme loppusuoran kalkkiviivoilta sinne maaliin asti, voittajana!