Evondos-palvelu kaikille, joille palvelu sopii

“Viuhunahan täällä käy”, kuvaa kehittämiskoordinaattori Sirpa Saarela Oulun kotihoidon tilaa. Kaupunki on käynnistämässä Evondos-palvelun laajan käyttöönoton kotihoidon asiakkaille yhtaikaa sähköisen ovenavauksen kanssa.

 

“Yhtaikainen ajoitus oli vähän sattumaakin, mutta meillä on vankka halu päästä terveysteknologian kanssa eteenpäin, piloteista käytäntöön. Ei näitä hankkeita voi jäädä enää odottamaan, että ensin tämä, sitten tuo ja näiden jälkeen ne muut. Näitä on nyt vaan vietävä nopeasti kentälle ja käyttöön, käsiparit eivät enää yksin riitä.”

 

 

Osa nykyaikaista lääkehoitoa

 

Oulussa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että Evondos-palvelu on osa nykyaikaista kotihoitoa ja lääkeannostelua ja palvelu viedään kaikille kotihoidon asiakkaille, joille se soveltuu. Lähdetään siis siitä, että pitää olla erityinen syy, jonka takia palvelua ei hyödynnettäisi eikä toisinpäin.

 

“Haluamme purkaa ruuhkahuippuja ja tämä on keino siihen. Palvelun avulla voimme tarkastella prosessejamme ja ajoittaa hoitokäynnit päivälle tasaisemmin”, Saarela kertoo.

 

“Lähdemme liikkeelle siitä, että tämä on osa palveluamme ja haluamme ottaa palvelun mahdollisimman laajasti käyttöön. Asiakkaillamme ei ole oikeastaan valinnanvapautta siihen, haluavatko he automaatin vai eivät. Jos palvelu heille sopii, se on osa heidän hoitoaan”, Saarela selittää.

 

 

Koko Oulussa tammikuun loppuun mennessä

 

Henkilöstö on ottanut lääkeannostelupalvelun laajan käyttöönoton hyvin vastaan. Alkuun oli epäilyjä siitä, löytyykö palvelulle käyttäjiä.

 

“Teimme koeponnistuksen kotihoidon yhdessä tiimissä. Kyllähän niitä asiakkaita löytyi. Olemme arvioineet että 18 prosentilla saamme käyntejä vähennettyä.”

 

Tavoitteena on saada käyttöönotto vietyä läpi tammikuun loppuun mennessä.

 

“Haluamme, että helmikuun alussa on koko Oulu palvelun kanssa jalalla. Tokikaan käyttöönotto ei ole silloin valmis, meidän pitää tarkastella asiakasvalintoja, miettiä uusia käyttäjäryhmiä ja katsoa tuloksia. Mutta silloin palvelu on otettu jokaisessa kotihoidon tiimissä käyttöön ja rekrytoitu asiakkaat palvelulle. Nopeasti liikkeelle, se on tavoitteemme”, Saarela päättää.