Lisää hoitajan ja potilaan välistä
vuorovaikutusta

 

Evondos vapauttaa hoitajan aikaa itse hoitotyöhön

Evondos-palvelun ollessa käytössä ja hoitaessa lääkeannosten jakelun, voi hoitaja keskittyä suoraan hoitotyöhön ja parantaa näin vuorovaikutusta hoidettavaan.

Meillä asiakkaat ovat olleet kokeilujakson aikana kovasti innoissaan. Lääkeautomaatti on käytössä jopa yhdellä 97-vuotiaalla asiakkaalla. Viilto lääkeannospussissa on hyvä, se helpottaa lääkkeiden ottamista siten, etteivät ne leviä lattialle.

Leila
Lähihoitajana palvelutalossa

Näihin hoitotyön haasteisiin Evondos vastaa

Kotikäyntien organisointi haastavaa

Evondos-palvelun myötä kotikäyntien suunnittelu helpottuu ja kotihoidon resursseja voidaan kohdistaa paremmin. Myös asiakas voi suunnitella päivärytminsä vapaammin, kun lääkeautomaatti huolehtii ja muistuttaa lääkkeenotosta. Kotihoidon lääkejakelukäynteihin käyttämä aika vähenee samalla kun lääkehoidon toteutuminen tehostuu oleellisesti.

Potilaalle on määrätty useita lääkkeitä eikä lääkehoidosta ole kokonaiskuvaa

Evondos-palvelussa käytetään lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua, jossa kaikki asiakkaalle määrätyt lääkereseptit käsitellään apteekissa yhtenä kokonaisuutena ja kokonaislääkitys tarkastetaan. Tarkastuksessa saadaan selville mahdolliset päällekkäiset ja yhteensopimattomat lääkkeet. Asiakas saa lääkkeiden lisäksi lääkityskortin, joka helpottaa asiakkaan oman lääkityksen hallintaa sekä lääkärin ja hoitajan työtä.

Hoitajan huoli hoidettavista

Hoitaja voi halutessaan seurata hoidon toteutumista ympärivuorokautisesti. Heidän on mahdollista saada ilmoituksia mm. lääkehoidon poikkeamista reaaliaikaisesti. Tarvittaessa järjestelmä varmistaa tiedon perillemenon myös varahenkilöille. Hoidettava ei jää koskaan turvatta.

Tekniset apuvälineet ovat vaikeakäyttöisiä

Evondos-lääkeautomaattia käytetään yhdellä napilla, se puhuu selkeästi potilaan omaa äidinkieltä ja siinä on iso, selkeä näyttö.

Hoitotyössä tapahtuu inhimillisiä virheitä

Evondos-palvelu mahdollistaa turvallisen ja miltei virheettömän lääkehoidon lääkejakeluvirheillä mitattuna.

Haluatko lisää tietoa palvelustamme?

Onko hoito-organisaatiossasi lähiaikoina tiimipalavereita tai koulutustapahtumia? Ota yhteyttä, tulemme mielellämme esittelemään palveluamme.

 

 

  

15 + 6 =