Nykyinen ei ole mahdollinen tulevaisuus

“Vaikka kuinka pyristelisimme muutosta vastaan, se on edessämme ja nopeasti. Niinpä siihen kannattaa valmistautua ennemmin nopeammin kuin hitaammin”, Oulun kaupungin vanhustyön johtaja Anna Haverinen toteaa. Oulussa ollaan juuri aloittamassa Evondos-palvelun laajaa käyttöönottoa kotihoidon asiakkaille.

 

Haverinen toteaa, että kunnissa pilotoidaan ja kokeillaan liian paljon ja liian pitkään. Käyttöönotto uhkaa usein unohtua tai ainakin viivästyä.

 

“Esimerkiksi Evondos-palvelua testasimme vuosina 2015-2016 ja vasta nyt olemme ottamassa palvelua käyttöön. Se on liian pitkä aika. Meidän pitäisi olla nopeampia!”

 

 

Palvelu ainoa laatuaan

 

Evondos valittiin ainutlaatuisuutensa vuoksi. Markkinoilla ei ole vastaavia ammattimaiseen kotihoidon käyttöön tarkoitettuja lääkejakopalveluita.

 

“Haluamme viedä palvelun myös muistisairaille kotihoidon asiakkaille ja siksi lääkeannostelijassa oleva ottamattomien lääkkeiden lukittu säiliö oli potilasturvallisuuden kannalta keskeinen valintakriteeri. Matkustustila puolestaan lisää käyttömukavuutta”, Anna Haverinen avaa Evondosin valintaan johtaneita tekijöitä.

 

Haverinen kertoo, että terveysteknologiaa, kuten lääkeannostelupalvelua, käytetään mahdollistamaan kotihoidon asukkaiden kotona asuminen. Ikäihmisten omaehtoisen elämän tukemisen ohella tavoitellaan turvallista lääkehoidon toteutumista, mikä edelleen vaikuttaa asiakkaan kokonaishyvinvointiin ja kotona asumiseen.

 

“Toki tavoittelemme myös kustannushyötyjä. Haluamme purkaa erityisesti kotihoidon työpäivien ruuhkahuippuja. Ruuhkahuippujen purkaminen on tärkeä tekijä, kun etsitään keinoja kotihoidon tuottavuuden parantamiseksi, kotihoidon käyntitarpeen vähenemisen ollessa toinen. Tällöin henkilöstöresurssia voidaan kohdentaa kasvavaan tarpeeseen.”

 

 

Hankinta suorahankintana

 

Oulu toteutti hankintansa suorahankintamenettelynä.

 

“Suorahankinta oli mahdollinen, koska markkinoilla ei ole tarjolla kilpailevaa ratkaisua vastaavin teknisin ominaisuuksin. Olemme seuranneet markkinatilannetta ja havainneet, että esimerkiksi Oulunkaaren kuntayhtymä, Siun Sote ja Vantaan kaupunki ovat saaneet vain yhden tarjouksem kilpailutuksessaan.”

 

“Emme saaneet Hilmassa julkaistuun hankintailmpitukseemme valituksia. Kun suorahankinta oli mahdollinen, säästimme sen avulla aikaa. Meidän tavoitteenamme on viedä Evondos-palvelu nopeasti Oulun kotihoidon asiakkaille. Ensivaiheessa tavoitteena on ottaa se käyttöön noin 200 oman tuotannon kotihoidon asiakkaalle.”

 

Haverinen kertoo, että palvelun järjestämisen kustannukset tulevat katetuiksi kun palvelun avulla tarve kotihoidon käynneille vähenee kaksi käyntiä viikossa.