Turvallisempaa lääkehoitoa ja tehokkaampia
hoitomenetelmiä

 

Evondos auttaa kuntia säästämään terveydenhuollon kustannuksissa

Evondos-palvelun avulla kunnat voivat saavuttaa merkittäviä suoria ja epäsuoria kustannussäästöjä tehostamalla hoitajien työtä ja vähentämällä laitoshoidon tarvetta.

Lääkeautomaattien käyttö on tasoittanut ruuhkaa kotikäynneissä. Rutiinikäyntejä on voitu selkeästi korvata automaatilla. Ammattilaisten aikaa voidaan käyttää hoitamiseen ja hoidon suunnitteluun yhdessä asiakkaan kanssa.

Projektipäällikkö
Palaute kokeilujakson jälkeen
Kotihoidon palvelusuunnittelu

Suorat kustannussäästöt

Evondos-palvelu tuo noin 0,6 – 1 miljoonan euron suorat kustannussäästöt 50 000 asukkaan kuntaan vuodessa. Suorat kustannussäästöt valtakunnan tasolla ovat noin 178 – 270 miljoonaa euroa.

Suoria säästöjä syntyy, kun hoitohenkilöstön käyttämä aika vapautuu lääkkeiden annostelusta välittömään hoitotyöhön. Myös lääkkeiden jakeluun ja ottamisen valvontaan liittyviä kotikäyntejä voidaan vähentää. Näin pystytään palvelemaan kasvavia asiakasmääriä kasvattamaan hoitohenkilöiden määrää.

Epäsuorat kustannussäästöt

Epäsuoria kustannussäästöjä kertyy vuodessa noin 50 000€ per asiakas, kun laitoshoidon tarve vähenee.

Epäsuoria säästöjä saavutetaan lääkehoidon tehostumisen asiakkaan parempana vointina ja toimintakykynä. Tällöin asiakkaat voivat asua omissa kodeissaan pidempään ja siirtoa kalliimpaan hoitomuotoon voidaan pitkittää. Kun asiakkaiden terveydentila paranee, julkisen terveydenhuollon kuormitus pienenee.

Evondos ratkaisee terveydenhuollon ongelmia

Resurssipula - Hoitajien saatavuus kasvavaan tarpeeseen

Evondos mahdollistaa joustavan ja tehokkaamman resurssisuunnittelun asiakkaan tarpeen mukaan räätälöitynä.

Hoidon apuvälineet ja tekniset järjestelmät ovat vaikeakäyttöisiä

Evondos-lääkeautomaatti ja etähoitojärjestelmä helppokäyttöisiä ja kattavissa käyttäjätutkimuksissa testattuja. Palveluratkaisun kehittämisessä on otettu huomioon mahdollisimman tarkasti vanhusten ja muistisairaiden erityistarpeet.

Irralliset kotihoidon palvelut tai laitteet

Evondos-palvelu on kehittynyt eHealth-alusta, joka on mahdollista integroida jatkossa muihin asiakkaan omahoitoa tukeviin laitteisiin. Evondos-palvelun käyttöönotolla tuetaan kestävää kehitystä.

Inhimilliset virheet hoitotyössä

Evondos-palvelulla saavutetaan turvallisempi lääkehoito välttämällä manuaalisen lääkejakelun inhimilliset virheet.

 Edistyksellinen eHealth-alusta

Evondos-palvelu on kehittynyt eHealth-alusta, joka on mahdollista integroida jatkossa muihin asiakkaan omahoitoa tukeviin laitteisiin. Lisäksi lääkeautomaatti tukee useita hoitohenkilöstön tunnistautumiseen käytettäviä teknologioita. Evondos-palvelun käyttöönotolla tuetaan kestävää kehitystä ja ympäristömme digitalisoitumista.

 

 

Haluatko lisää tietoa palvelustamme?

Pyydä tarjous myyntiedustajaltamme tai varaa aika esittelyyn.

 

 

4 + 12 =