Terveysteknologia
mullistaa kotihoidon
 
 
 
 
 

Ikäihmisten kotihoito on muutoksessa palvelujen digitalisoituessa ja osana sote-muutosta. Hallituksen kärkihankkeissa linjataan ja ohjataan kuntia ottamaan käyttöön uusia, kotona-asumista tukevia terveysteknologian palveluita. Suomessa alkaa olla jo käytännön caseja miten rakentaa asiakaslähtöinen, kustannustehokas ja hyvin yhteen sovitettu kotihoidon palvelukokonaisuus terveysteknologiaa hyödyntämällä. Tuttuja terveysteknologian innovaatioita ovat digitaaliset röntgenlaitteet, potilasmonitorit, defibrillaattorit, sydämen keinoläpät ja tarkkuuslaserit. Nämä keksinnöt ovat muuttaneet monen ihmisen elämän terveemmäksi ja eheämmäksi sekä samalla tuoneet hoivatyön laadun kokonaan eri tasolle. Monet terveysteknologiapalvelut helpottavat myös hoitohenkilöstön arkea.

 

Terveysteknologiasta apua kotihoitoon

Terveysteknologia ja varsinkin hoivarobotiikka on konkreettinen askel kohti parempaa ja laadukkaampaa hoivaa. Robotti vapauttaa hoitajan hoivatyöhön ja arvokkaaseen vuorovaikutukseen hoidettavan kanssa. Robotit eivät milloinkaan korvaa inhimillistä hoivaa vaan tukevat sitä. Kun terveysteknologian palveluilla voidaan hoitaa rutiinitehtäviä, hoitajat voivat keskittyä ihmiseen. Näin robotit tuovat kotihoitoon sekä laatua että inhimillisyyttä. Robotiikkaa olisi mahdollisuus hyödyntää paljon nykyistä enemmän.

Evondos-lääkeannostelurobotti on terveysteknologiaa käytännössä

Evondos-lääkeannostelurobotit paitsi automatisoivat lääkejakelun kotihoidossa toimivat myös viestikanavina kotihoidon asiakkaan, lähiomaisten sekä hoitavan organisaation välillä. Evondos-hoivarobotti voi toimia hoitajan apuna, muistuttaen asiakasta päivän toiminnoista ja rytmittäen arkea. Evondoksen kaltainen hoivarobotti aktivoi sekä osallistaa varsinkin alkavasta muistisairaudesta kärsivien kotihoidon asiakkaita.

Ikäihmisetkö eivät osaa käyttää terveysteknologiaa?

Usein todetaan, että vanhukset eivät halua tai pysty hyödyntämään uusinta teknologiaa. Kokemuksemme osoittavat täysin päinvastaista. Asiakkaamme kuvaavat lääkeannostelurobotteja kumppanikseen arjessa, tärkeänä muistuttajana. Laitteelle annetaan nimiä ja niille jutellaan. Tärkeintä on se, että ne auttavat ikäihmistä itsenäiseen elämään kotona.