CASE HÄMEENKYRÖ

Hämeenkyrön kotihoidossa on tarkkailujakson aikana ollut käytössä kymmenen Evondos-lääkeannostelurobottia ajalla 1.6.–31.11.2016. Lääkeannostelurobotti on ollut käytössä 11 asiakkaalla, jotka ovat olleet iältään 53–90 v. Palvelulle asetetut tavoitteet saavutettiin nopeasti.

Katso Hämeenkyrön kotihoidon päällikön, Sirpa Hiltusen, haastatteluvideo

Ripeä käyttöönotto

Hankintapäätöksestä ensimmäisen lääkeannostelurobotin käynnistämiseen asiakkaan kotona kului vain kaksi viikkoa. ”Avainasia nopeassa käyttöönotossa on asenne ja rohkeus ottaa uutta teknologiaa käytöön. Henkilökunta on onnistunut tehdessään ennakkoluulottomasti asiakasvalintoja. Emme ole edenneet diagnoosi edellä vaan pohdimme asiakkaan kokonaistoimintakykyä ja sitä, mihin tarpeeseen uudella palvelulla on kunkin asiakkaan kohdalla tarkoitus vastata”, Hämeenkyrön kotihoidon päällikkö Sirpa Hiltunen kertoo.

Aamun ja illan ruuhkahuippuja on pystytty tasaamaan, mikä on mahdollistanut hoitotyön joustavan suunnittelun

Evondos-lääkeannostelurobotti on ollut käytössä asiakkailla, jotka tarvitsivat kotihoidon tukea lääkehoidon toteutumisen varmistamiseksi. Valituilla asiakkailla oli havaittu lääkkeenoton unohtamisia sekä lääkkeiden väärinkäyttöä. Palvelua on käytetty myös ennaltaehkäisemään toimintakyvyn alenemista varmistamalla asiakkaiden säännöllinen lääkkeiden ottaminen.
”Palvelu ilmoittaa hoitajille lääkkeenotossa tapahtuvista poikkeamista, jonka ansiosta niihin ollaan pystytty reagoimaan ajoissa. Kotihoidon lisäkäynnit sekä pelkästään lääkehoitoon keskittyvät käynnit on pystytty minimoimaan. Hoitajien aamun ja illan ruuhkahuippuja on pystytty tasaamaan, mikä mahdollistaa hoitotyön joustavan suunnittelun. Oikea-aikaisesti ja säännöllisesti otettujen lääkkeiden ansiosta asiakkaat eivät ole tarvinneet muita sosiaali-tai terveyspalveluja”, Hiltunen kertoo.

Hoitajat eivät luopuisi palvelusta ja asiakkaat ovat tyytyväisiä

”Hoitajat pitävät lääkeannosteluroboteista ja haluaisivat niitä lisääkin”, toteaa Hiltunen. ”Myös asiakkaat ja omaiset suhtautuvat robottiin myönteisesti alun ennakkoluulojen hälvennyttyä.”
Omaiset ovat helpottuneita ja huojentuneita robotin valvoessa lääkkeiden ottamista heidän puolestaan. Robotista saa aina oikeat lääkkeet, ei enempää eikä vähempää. Palvelu tukee ikääntyneen käyttäjän omatoimisuutta. Asiakkaat kokevat elämänlaatunsa parantuneen.

"Evondos-robotti pelasti henkeni"

Palvelu helpottaa hoitajan työtä. Se kirjaa lääkkeenotot järjestelmään ja antaa poikkeamista hoitajalle ilmoituksen. Poikkeamiin pystytään näin puuttumaan välittömästi. Hälytys voi johtua myös muusta hoitajan reagointia vaativista tilanteista. ”96-vuotias asiakkaamme oli kaatunut, ei päässyt omin voimin ylös eikä saanut turvarannekkeen hälytysnappiakaan painettua. Kun lääkkeet jäivät näin ottamatta, robotti teki hälytyksen ja hoitaja tuli katsomaan tilannetta, löysi asiakkaamme kaatuneena ja ohjasi tämän ajoissa hoitoon. Asiakkaan mielestä robotti pelasti hänen henkensä. Hieno tarina!”, Hiltunen kertoo. Hiltunen antaa myös kiitosta Evondosin käyttäjätuelle. ”Koulutus, toimitukset ja käyttötuki ovat olleet hyvin sujuvia. Käyttöongelmia ei ole havaittu juuri ollenkaan. Olemme palvelun toimivuuteen siis hyvin tyytyväisiä.”

Lisätietoja:

 

Sirpa Hiltunen
Kotihoidon päällikkö
Hämeenkyrö
p. 050 68 197
sirpa.hiltunen@hameenkyro.fi

Nina Alinen
Myyntipäällikkö
Evondos Oy
p. 050 463 2042
nina.alinen@evondos.com