Evondos Oy – suomalaista terveysteknologiaa

Evondos Oy on voimakkaassa kasvuvaiheessa oleva terveysteknologian palveluyritys, joka on kehittänyt ainutlaatuisen ratkaisun kotihoidossa oleville pitkäaikaislääkityille, muistisairaille ja vanhuksille.

Evondos®-palvelun avulla pitkäaikaislääkityksessä olevat potilaat saavat oikeat lääkkeet oikeaan aikaan ja oikeana annoksena – täysin automaattisesti. Palvelu parantaa potilaan sekä hoitomyöntyvyyttä että potilasturvallisuutta samalla kun se mahdollistaa merkittävät suorat kustannussäästöt ja laatuedut terveydenhuollossa.

Evondos®-palvelu sisältää potilaan kotiin sijoitettavan lääkeannostelurobotin ja siihen langattomassa yhteydessä olevan etähoitojärjestelmän. Palvelu hyödyntää apteekkien toimittamia koneellisen annosjakelun lääkepussirullia.

Evondos Oy on perustettu vuonna 2008. Yrityksen päätoimipaikka ja kokoonpanotehdas ovat Salossa.

Evondos®-palvelu on maailmanlaajuisesti sovellettavissa oleva, täysin uudenlainen ratkaisu. Palvelu on lanseerattu ja sitä myydään tällä hetkellä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa.

KENELLE PALVELU SOVELTUU

Evondos®-palvelu on tarkoitettu pitkäaikaislääkityille, lääkehoitoonsa myönteisesti suhtautuville kotihoidon asiakkaille. Palvelu soveltuu ensisijaisesti  vanhusten kotihoidon tarpeisiin julkisella ja yksityissektorilla sekä yksityisille kuluttajille.

EDISTYKSELLINEN eHEALTH-ALUSTA

Evondos® on edistyksellinen eHealth-alusta, joka lääkeannosten automaattisen annostelun lisäksi mahdollistaa viestinnän tekstein ja symbolein asiakkaan, hoitajan ja omaisten välillä. Jatkossa palveluun on mahdollista integroida muitakin asiakkaan omahoitoa tukevia laitteita ja toimintoja.

TEKIJÄNOIKEUDET JA VALMISTUS

Evondos® lääkeannostelurobotti ja Evondos® etähoitojärjestelmä ovat CE-merkittyjä, kliinisesti testattuja luokan 1. lääkinnällisiä laitteita EU:ssa. Ne valmistetaan tarkkaa laatujärjestelmää noudattaen. Evondoksen kehittämälle palvelulle on haettu suojaa patentein Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Japanissa. Palveluun kuuluvat laitteet valmistetaan omassa tuotannossa Salossa ja niille on myönnetty CE-merkki.

EVONDOS VASTAA MAAILMANLAAJUISIIN TERVEYDENHUOLLON HAASTEISIIN

Väestön ikääntyminen, hoitotyön resurssien riittävyys ja ympäristömme digitalisoituminen luovat tarpeita vanhusten hoitotyön toimintatapojen kehittämiseen. Evondos®-palvelu vastaa maailmanlaajuisiin terveydenhuollon haasteisiin, joista merkittävimpiä ovat pitkäaikaislääkittyjen lääkeannostelun virheet, alhainen hoitomyöntyvyys, kotihoidon kasvava tarve ja julkisen sektorin yhä niukemmat henkilöstö- ja talousresurssit.

Evondos®-palvelun avulla voidaan parantaa huomattavasti potilaan hoitomyöntyvyyttä ja potilasturvallisuutta inhimillisten jakeluvirheiden vähentyessä. Potilaan toimintakyky säilyy hyvänä, jolloin heidän mahdollisuutensa asua kotona paranee eikä siirtymisiä kotihoitoa kalliimpiin hoitomuotoihin voidaan pitkittää .

Kotihoidon kustannuksissa voidaan saavuttaa suoria säästöjä, kun lääkkeiden annosteluun liittyviä rutiinikäyntejä vähennetään. Lääkeannostelurobotin hoitaessa lääkeannosten oikea-aikaisen jakelun hoitajan aikaa vapautuu potilaslähtöiseen hoitotyöhön ja vuorovaikutukseen potilaan kanssa.