Evondos on käytössä jo useassa kunnassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Lue lisää

Automaattinen lääkkeiden annostelupalvelu

Evondos on automaattinen lääkkeiden annostelupalvelu, joka varmistaa, että lääkkeet otetaan oikein

EVONDOS ON KUMPPANISI KOTIHOIDON MODERNISOINNISSA

Evondos on kehittänyt automaattisen lääkeannostelupalvelun kotihoidon piirissä oleville pitkäaikaislääkityille ja alkavasta muistisairaudesta kärsiville. Palvelu koostuu lääkeannostelurobotista  ja etähoitojärjestelmästä, ja se hyödyntää lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelua.

Evondos-palvelu ohjaa asiakasta ottamaan määrätyn lääkeannoksen oikea-aikaisesti ja oikeana annoksena, minkä ansiosta asiakkaan vointi ja itsenäisyydentunne kohenevat.

Palvelu mahdollistaa kotihoidon ja vanhustyön hoitomallien modernisoinnin ja vapauttaa hoitajan aikaa muuhun hoitotyöhön. Evondos voi auttaa kuntien kotihoito-organisaatioita saavuttamaan merkittäviä kustannushyötyjä.

Katso videoitamme

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluun ja pitävät sitä helppokäyttöisenä. Palvelun avulla kotihoidon aamuruuhkaa on pystytty purkamaan ja lääkejakeluun keskittyneitä käyntejä jättämään pois. Lohjan kotihoidossa Evondos-palvelu otettiin käyttöön keväällä 2017.

Onnistunut asiakasvalinta on ollut avainasemassa sujuvassa käyttöönotossa. Palvelun avulla kotihoidon aamuruuhkaa on pystytty purkamaan ja lääkejakeluun keskittyneitä käyntejä jättämään pois. Lohjan kotihoidossa Evondos-palvelu otettiin käyttöön keväällä 2017.

Hoitajalle vapautuu enemmän aikaa muuhun hoitotyöhön ja asiakaskontaktiin. Palvelun avulla kotihoidon aamuruuhkaa on pystytty purkamaan ja lääkejakeluun keskittyneitä käyntejä jättämään pois. Lohjan kotihoidossa Evondos-palvelu otettiin käyttöön keväällä 2017.

Evondos® automaattinen lääkeannostelupalvelu huolehtii siitä, että pitkäaikaislääkitty henkilö saa aina oikean lääkkeen, oikeaan aikaan ja oikeana annoksena. Kun lääkkeet otetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti, toimintakyky säilyy, vointi kohenee ja kotona asuminen helpottuu.

Evondos® E300 -lääkeannostelurobotti

Evondos® E300 -lääkeannostelurobotti tuo helpotusta pitkäaikaislääkityn arkeen

EVONDOS® -ETÄHOITOJÄRJESTELMÄ

Evondos® etähoitojärjestelmä tekee lääkehoidon seurannasta yksinkertaista

Ajankohtaista

Eetu Koski toimitusjohtajaksi

Ajankohtaista - 01.06.2018
  Robotisoidun lääkeannostelupalvelun kehittäjäyhtiö Evondos Oy:n toimitusjohtajaksi on 1.6.2018 nimitetty KTM Eetu Koski. Väliaikaisena toimitusjohtajana toiminut Stefan Zilliacus jää yhtiön […]
Lue lisää
  Kotihoidon ammattilaiset voivat käyttää Evondos-palvelua nyt myös mobiilisovellukselle. “Mobiilisovellus lisää joustavuutta, sillä palvelua voidaan käyttää missä vain, paikasta riippumatta […]
Lue lisää
Evondos-palvelu vähensi Lohjan kotihoidossa kotikäyntien tarvetta samalla kun lääkkeenotto säännöllistyi, oikea-aikaistui ja kotihoidon asiakkaat pystyivät hoitamaan lääkkeenoton itsenäisesti, selvisi opinnäytetyönä […]
Lue lisää
Evondos Oy:n hallitus on nimittänyt Stefan Zilliacusin Evondos Oy:n toimitusjohtajaksi. Stefan Zilliacus on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisestä korkeakoulusta. Ennen Evondosia […]
Lue lisää