Evondos on käytössä jo useassa kunnassa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Lue lisää

Automaattinen lääkkeiden annostelupalvelu

Evondos on automaattinen lääkkeiden annostelupalvelu, joka varmistaa, että lääkkeet otetaan oikein

EVONDOS® – KOTIHOIDON MULLISTAVA eHEALTH-PALVELURATKAISU

Evondos Oy on kehittänyt automaattisen lääkeannostelupalvelun kotihoidon piirissä oleville pitkäaikaislääkityille ja alkavasta muistisairaudesta kärsiville. Palvelu koostuu lääkeannostelurobotista  ja etähoitojärjestelmästä, ja se hyödyntää lääkkeiden koneellisen annosjakelun palvelua.

Evondos-palvelu ohjaa asiakasta ottamaan määrätyn lääkeannoksen oikea-aikaisesti ja oikeana annoksena, minkä ansiosta asiakkaan vointi ja itsenäisyyden tunne paranevat huomattavasti.

Palvelu mahdollistaa kotihoidon ja vanhustyön hoitomallien uudistamisen, lisäten asiakkaan ja hoitajien välistä kommunikointia sekä vapauttaen aikaa muuhun hoitotyöhön. Palvelulla voidaan saavuttaa kuntien kotihoidossa merkittäviä suoria ja epäsuoria kustannussäästöjä.

Evondos® E300 -lääkeannostelurobotti

Evondos® E300 -lääkeannostelurobotti tuo helpotusta pitkäaikaislääkityn arkeen

EVONDOS® -ETÄHOITOJÄRJESTELMÄ

Evondos® etähoitojärjestelmä tekee lääkehoidon seurannasta yksinkertaista

Ajankohtaista

Evondos-palvelu vähensi Lohjan kotihoidossa kotikäyntien tarvetta samalla kun lääkkeenotto säännöllistyi, oikea-aikaistui ja kotihoidon asiakkaat pystyivät hoitamaan lääkkeenoton itsenäisesti, selvisi opinnäytetyönä […]
Lue lisää
Evondos Oy:n hallitus on nimittänyt Stefan Zilliacusin Evondos Oy:n toimitusjohtajaksi. Stefan Zilliacus on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisestä korkeakoulusta. Ennen Evondosia […]
Lue lisää
Salolainen lääkeannostelurobotiikkaan keskittynyt terveysteknologiayritys Evondos on päässyt sopimukseen suuren norjalaisen pääomasijoittajan, Serendipity Partnersin, kanssa merkittävästä sijoituksesta yritykseen.
Lue lisää
Terveysteknologia on avainroolissa, kun etsitään ratkaisuja ikääntymisen haasteiden ratkaisemiseen. Marraskuussa Helsingissä on kaksikin terveysteknologian huipputapahtumaa. Evondos on näyttävästi kumppanina molemmissa […]
Lue lisää